Prosessen fra påmelding til deltakelseAller først må du sende inn påmelding.

Denne finner du HER, i menyen til venstre under Påmelding, på Facebook-siden

vår: "GaltvortSkolen.net", eller på hovedsiden www.galtvortskolen.net.


Noen dager etter at påmeldingsfristen har utløpt vil de som har fått plass på arrangementet motta en epost med info om personopplysnings-skjema, kostyme-bestilling, en giro med innbetaling og generell info om arrangementet.


Listen for deltakere blir lagt ut med brukernavn på Facebook-siden vår

sånn at de andre deltakerne vet hvem som kommer.

Deltakerne blir plukket ut tilfeldig ved trekning fra listen med påmeldinger om

det er ventelister. Om det ikke er ventelister vil alle motta plass.

Med andre ord: Alle påmeldte har like stor sjanse til å komme med

uavhengig av om påmeldingen blir sendt inn sent eller tidlig innenfor fristen.Personopplysnings-skjema


Her blir du bedt om å oppgi:

• navn, brukernavn, fødselsdato, hus på Galtvortskolen,

hvem du ønsker å dele rom med, telefon til foresatte/kontaktpersoner (i tilfelle sykdom/skade)


• eventuelle allergier, dietter eller evt. andre helsemessige tilstander/diagnoser

vi bør vite om i forhold til tilrettelegging, reseptfrie legemidler

(hvorvidt vi skal kontakte foresatte/kontaktpersoner før vi gir dette)


• info om fotografering i forhold til presse/promotering (med eller uten

navn, eller ikke i det hele tatt)