Søknad om leirstøtte til våre arrangementerVi i Galtvortskolen ønsker at alle skal få en sjanse til å delta på våre

arrangementer. Derfor har vi satt i gang en støtteordning for barn og

ungdom som av ulike grunner ikke har økonomisk mulighet til å

betale full pris på Galtvortskolens arrangementer.Det kan søkes om halv deltaker-avgift på våre arrangementer.

Sommerleiren koster ordinært 5800 kr, men får du søknaden innvilget

vil arrangementet koste 2900 kr  Søkeren må være over 18 år for å søke

selv, ellers må søknaden fylles ut av en foresatt.Ved stor pågang vil vi ikke kunne innvilge alle søknadene som blir sendt

inn. Det vil bli tatt en vurdering på for eksempel om deltakerne har

mottatt støtte tidligere og begrunnelse i søknaden. 

Søknaden må sendes inn før påmeldingsfristen går ut innen 25. oktober 2019.

Sendes søknaden etter fristen vil den ikke bli tatt opp til vurdering.

Fint om dere melder dere på først og søker om leirstøtte etterpå.


Søknadskjema finner du her

Webdesign: Jonas T. Jørgensen